FISKE
I närheten av Ol-jons Stugby finns Sveriges femte största sjö. Storsjön är en insjö i centrala Jämtland med ett största djup på 81 meter. Den är en del av Indalsälvens vattensystem.
Den kalkrika jordmånen ger även sjön ett naturligt försvar mot försurning. Sjön grenar sig i flera långsträckta och breda vikar som Myrviken, Bergsviken, Brunfloviken.
Storsjöbygden och Storsjön beskrivs ibland som en oas i vildmarken, omgiven av höga fjäll i väster och stora skogsområden i öster. Det mytomspunna Storsjöodjuret tros finnas i sjön.
Storsjön är en art- och fiskrik sjö. Det finns nära 20 olika fiskarter i sjön där de vanligaste är öring (kallad Storsjööring, Jämtlands landskapsfisk), röding, gädda, abborre, harr, sik (fem olika arter), mört och lake.
Handredskapsfisket är fritt i hela Storsjön med spö fört från land eller is. Med handredskap menas met- och kastspö, pilk eller liknande redskap som är utrustad med lina och högst tio krokar. Dessutom gäller att ”fiskemetoden som sådan inte får förutsätta användning av båt”. Detta gäller oavsett om du är svensk- eller utländsk medborgare.
För dig som söker större utmaningar än Storsjön finns det mer fjällnära fisket som bara ligger en timma västerut. Ett alternativ är Dammån (http://campdamman.se/fisktrappan.html) med Kvitsle strömmar som bjuder på både storöring och fint harrfiske (fiske med mask är inte tillåtet i Dammån).

Mer fakta om fisket i Jämtland finns på Länsstyrelsen sidaPrata med lokala fiskebutiker för mer dagsfärska tips om fisket och information om fiskebestämmelser.

TIPS: Använd lätt haspelutrustning och små skeddrag, spinnare eller jiggar. Testa också kastmete med mask.
Fiska gärna tidig morgon eller kväll – framförallt om det är högtryck och varmt i vattnet.
Ta gärna upp fisk som du ska äta. Annars tar ni en snabb bild på fångsten och låter den simma tillbaka – så både fisken och minnet av den kan leva vidare.
www.fiskekort.se och www.ifiske.se

Adress

Ol-jons By, Oljonsvägen 3, 845 91 Hallen
Telefon Mobil: 070-6017164