Priser

Köpa andel

Ol-Jons By erbjuder nu till försäljning valfritt antal andelar till ett pris av 1000 kr per andel. En andel består av två valfria veckor. Tecknade andel(ar) gäller för en period av minst 5 år. 

Årsavgiften är 2700 kr per vecka och år dvs 5400 kr per andel. 

Årsavgiften för extra veckor är 1500 kr per vecka. 

Möjlighet finns att göra byten av boendeveckor i mån av plats, till en skälig administrativ kostnad av 200 kr. Mellanhyra kan uppstå vid byten till dyrare uthyrningsveckor, dock max 1000 kr i mellanhyra.